Hopp til innhold

Mål og strategi

Bærekraftig, langsiktig verdiskaping er førsteprioritet for Orkla

Fokus på langsiktig, bærekraftig verdiskapning

Orklas mål er å styrke vår posisjon som en ledende leverandør av merkevarer i Norden, Baltikum, Sentral-Europa, India og andre utvalg- te markeder, og vi vil gjennom dette oppnå langsiktig verdiskapning og lønnsom vekst. Orkla ønsker å bidra positivt til våre konsumenter, kunder, partnere, medarbeidere, eiere og samfunnene vi er del av, og bærekraftig verdiskapning gjennomsyrer virksomheten.

Vinne lokalt

Orklas forretningside er å gjøre hver dag bedre med lokale, bærekraftige merkevarer som skaper glede. Denne beskriver hvordan Orkla ønsker å skape verdi i de lokale markedene. Orkla skaper organisk vekst gjennom å omdanne unik, lokal kunde- og konsumentinnsikt til sterke innovasjo- ner og relasjoner med Orklas lokale merkevarer. Kombinasjonen av lokal innsikt og skala skiller oss fra våre konkurrenter både globalt og lokalt.

Satsingsområder for Orkla:

 • Orkla skal satse ytterligere på plantebaserte produkter med utgangspunkt i etablerte posisjoner.
 • Orkla vil satse ytterligere på innovasjoner, blant annet med fokus på helse
 • Orkla skal styrke sin tilstedeværelse i fremvoksende salgskanaler.
 • Tiltak for å videreutvikle og styrke kunderelasjonene skal prioriteres, med et felles mål om lønnsom vekst.
 • Utvalgte produkter vil i større grad lanseres i flere av konsernets markeder.
 • Oppkjøp er fremdeles en kilde for betydelig verdiskapning, fornyelse og kompetanseheving.

Forbedret lønnsomhet gjennom forenkling og mer effektiv drift i hele verdikjeden

 • Konsernet skal utnytte stordriftsfordeler, redusere kompleksitet i porteføljen og skape synergier på tvers av konsernet.
 • Konsernet realiserer også synergier gjennom å integrere oppkjøpte selskaper
 • Produksjonen skal konsentreres på færre produksjonsenheter der det er hensiktsmessig. I tillegg skal de eksisterende enhetene optimaliseres ytterligere, gjennom blant annet økt automatisering. Dermed frigjøres ressurser til innovasjon, vekst og kompetansebygging.

Målrettet bærekraftarbeid

Orkla skal skille seg positivt ut overfor konsumenter, kunder, partnere, medarbeidere, eiere og samfunnene vi er del av, og vi har en avgjørende rolle å spille for å bidra til bærekraftig produksjon og forbruk. Orkla jobber målrettet for å sikre bærekraftig produksjon av råvarer, utvikle bærekraftige forpakninger og redusere klimaavtrykket på våre produkter. I tillegg vil Orkla bidra til en sunnere livsstil gjennom å forbedre nærings- profilen i våre matprodukter samt å utvikle nye innovasjoner innenfor helse og fremtidsrettede matprodukter.

Oppkjøp

 • Strategisk riktige oppkjøp skal fortsatt være en viktig del av Orklas vekststrategi og verdiskapningsmodell. Aktiv porteføljestyring brukes samtidig for å redusere kompleksitet.
 • Gjennom oppkjøp skal Orkla styrke virksomheten innenfor utvalgte geografiske områder, kanaler eller kategorier der vi kan oppnå leden- de posisjoner bygget på konsernets kjernekompetanse.